Tại sao nên sử dụng tài khoản VIP Binomo?

Tại sao nên sử dụng tài khoản VIP Binomo?

Tại sao nên sử dụng tài khoản Binomo VIP? Ở trạng thái VIP, bạn có quyền được phục vụ và đào tạo cá nhân. Nhà giao dịch có thể nhận được chiết khấu cá nhân, tiền thưởng, tăng tỷ l...
Cách xác minh tài khoản trong ExpertOption

Cách xác minh tài khoản trong ExpertOption

Việc xác minh dữ liệu người dùng là một thủ tục bắt buộc theo yêu cầu của chính sách KYC (Biết khách hàng của bạn) cũng như các quy tắc chống rửa tiền quốc tế (Anti Money Laundering). Bằng cách cung cấp dịch vụ môi giới cho các nhà giao dịch của mình, chúng tôi có nghĩa vụ xác định người dùng và giám sát hoạt động tài chính. Các tiêu chí nhận dạng cơ bản trong hệ thống là xác minh danh tính, địa chỉ cư trú của khách hàng và xác nhận email.