Näme üçin Binomo VIP hasaby ulanmaly?

Näme üçin Binomo VIP hasaby ulanmaly?

Näme üçin Binomo VIP hasaby? VIP ýagdaýynda bolmak bilen, aýratyn hyzmat we okuw hukugyna eýe bolýarsyňyz. Söwdagär şahsy arzanladyşlary, bonuslary alyp biler, aktiwlerdäki girdej...
ExpertOption-da hasaby nädip barlamaly

ExpertOption-da hasaby nädip barlamaly

Ulanyjy maglumatlaryny barlamak, KYC syýasatynyň (Müşderiňizi biliň) talaplaryna, şeýle hem bikanun ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna garşy halkara düzgünlerine laýyklykda hökmany proseduradyr. Söwdagärlerimize dellalçylyk hyzmatlaryny bermek bilen, ulanyjylary kesgitlemeli we maliýe işjeňligine gözegçilik etmeli. Ulgamdaky kesgitleýiş kriteriýalary, şahsyýetini barlamak, müşderiniň ýaşaýan salgysy we e-poçta tassyklamasy.