Binomo ýaryşlaryna nädip gatnaşmaly

Binomo ýaryşlaryna nädip gatnaşmaly

“Binomo” -nyň artykmaçlygy, çukur söwdagärleri biri-biri bilen bäsleşýän, baýrak pullaryndan paý alýan ýaryşlardyr we şular ýaly ýaryşlar söwda zehinlerine baha bermäge kömek edýär.